ПОЛОЖЕННЯ про організацію поточного, семестрового контролю та атестаціі здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

pdf