ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату

pdf