ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів освітніх програм в Одеському фаховому коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу