ПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітніх програми